Biblioteca Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice             Library of the Academy of Music, Theatre and Fine Arts

.- Brînzilă-Coșleț, Zinaida

.- Activitatea de creație a lui Serghei Lunchevici în contextul culturii muzicale din Republica Moldova : autoref. tezei de doctor în studiul artelor și culturologie : 653.01 - Muzicologie : .- Chișinău : [s. n.],: 2022, .- 31 p.

Powered by Koha